Op zoek naar jouw droombaan?

Groei werkgelegenheid vooral dankzij uitzendkrachten

De stijging van de werkgelegenheid is grotendeels te danken aan de uitzendbranche. Sinds 2014 is ruim de helft van de nieuwe werkenden via een uitzendbureau aan de slag gegaan. Vooral in de industrie, handel en logistiek is het aantal uitzendkrachten sterk gegroeid. Best logisch omdat in een aantrekkende economie bedrijven meestal eerst flexkrachten aannemen. Als je de werkgelegenheid in de industrie in de afgelopen drie jaar bekijkt zonder de uitzendkrachten mee te rekenen, lijkt de groei beperkt. Maar inclusief de uitzendkrachten is de groei fors, namelijk 54.000 extra werkzame personen. Dit geldt ook voor de werkgelegenheidsgroei in de sectoren bouwnijverheid en vervoer en opslag. Ook daar is de groei vooral te danken aan uitzendkrachten. 


Bron: flexmarkt.nl/ Rabobank / CBS