Op zoek naar jouw droombaan?

Leuk, al die vrije dagen! Maar waar heb je recht op?

Koningsdag, Hemelvaartsdag, Bevrijdingsdag, Pinksteren... Deze tijd van het jaar kent veel feestdagen. Lekker een paar dagen vrij! Maar waar heb je als uitzendkracht recht op? Wanneer krijg je doorbetaald of een extra vergoeding?

De NBBU-CAO houdt zich aan de feestdagen die vastgesteld zijn in het Burgerlijk Wetboek: 
- Eerste en tweede kerstdag
- Nieuwjaarsdag
- Tweede paasdag
- Tweede pinksterdag
- Hemelvaartsdag
- Koningsdag
- Bevrijdingsdag

Dat betekent dat je op deze feestdagen recht hebt op doorbetaling. Tenzij de feestdag op een zondag valt. In dat geval krijg je niet uitbetaald. Ook uitzendkrachten die normaal altijd op zondag werken, krijgen op feestdagen die op zondag vallen niet uitbetaald.
Bevrijdingsdag is hierop een uitzondering. Bevrijdingsdag is een nationale feestdag volgens het Burgerlijk Wetboek, maar alléén op lustrumjaren (2015, 2020, 2025 etc.) is dit een vrije dag die wordt doorbetaald.